Pochodzący z początku XX w. budynek gospodarczy stojący na posesji Zespołu Szkół w Spychowie został zrównany z ziemią. To może dziwić, bo jeszcze niespełna rok temu Rada Gminy Świętajno jednogłośnie zgodziła się go wydzierżawić Ewie Helman – Szczerbic z przeznaczeniem na pracownię garncarską. Wójt Alicja Kołakowska decyzję o zburzeniu obiektu tłumaczy m.in. względami bezpieczeństwa. Taka argumentacja nie przekonuje jej poprzednika, Janusza Pabicha.

Dodaj komentarz

Wójt gminy Świętajno w szukaniu winnych utraty unijnego dofinansowania mocno się zagalopowała. - Żaden z dyrektorów nigdy nie zapewniał o staraniach mających na celu uznanie racji gminy Świętajno – dementuje jej słowa Jarosław Sarnowski, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Dodaj komentarz

Realizowany w gminie Świętajno od kilku lat program oszczędnościowy polegający na wyłączaniu lamp w godzinach późnonocnych przynosi wymierne korzyści finansowe. Przy okazji jednak mieszkańcy czują się mniej bezpieczni, dochodzi do kradzieży.

Dodaj komentarz

Tarapaty finansowe, w jakie wpadła gmina Świętajno sprawiły, że radni chcą zrezygnować z przysługujących im diet. Postulują też obniżkę poborów wójt Kołakowskiej.

Dodaj komentarz

Specjalna komisja powołana przez radnych ma ustalić przyczyny i winnych zaniedbań skutkujących nałożeniem na gminę kar sięgających miliona złotych.

Dodaj komentarz

Wniosek o odwołanie przewodniczącego rady Sławomira Grzegorczyka nie zyskał akceptacji większości radnych. Siedmiu z nich było za, ale tyle samo przeciw.

Dodaj komentarz

Na terenie Nadleśnictwa Spychowo odbyły się kilkudniowe warsztaty, podczas których miłośnicy pradawnych łodzi mogli zaprezentować swoje konstruktorskie umiejętności. W trakcie imprezy należało wykonać łodzie – dłubanki z jednego pnia drzewa.

Dodaj komentarz

Kara w wysokości 360 tys. zł za błędy w rozliczeniu inwestycji realizowanej z unijnym dofinansowaniem nie była jedyną, jaka została nałożona w ostatnim czasie na gminę Świętajno. Urząd próbuje się odwoływać, ale zakładając czarny scenariusz, na pokrycie kar z samorządowej kasy trzeba będzie wyłożyć blisko 1 mln zł.

Dodaj komentarz

Sławomir Grzegorczyk może już w ten piątek pożegnać się z funkcją przewodniczącego Rady Gminy w Świętajnie.

Dodaj komentarz

W ramach realizowanego przez gminę Świętajno projektu w poszczególnych sołectwach odbywają się zebrania, podczas których mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi i pomysły dotyczące rozwoju ich miejscowości. Zainteresowanie nimi jest jednak znikome, o czym świadczy piątkowe spotkanie w Białym Gruncie.

Dodaj komentarz

Już po raz siódmy przy udziale Koła Gospodyń Wiejskich z Kolonii zorganizowano spotkanie, podczas którego gospodynie zaprosiły mieszkańców do próbowania swojskich specjałów i słuchania występów artystycznych.

Dodaj komentarz

W Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jerutach odbyło się nie tylko pożegnanie szóstoklasistów i rozdanie świadectw uczniom młodszych klas. Tego dnia z funkcją dyrektora szkoły rozstała się pełniąca ją od 15 lat Hanna Kędzierska.

Dodaj komentarz

W miniony piątek zabrzmiał ostatni dzwonek w tym roku szkolnym. Dla każdego ucznia to chwila niezwykle radosna, podsumowująca trud dziesięciu miesięcy nauki, a jednocześnie rozpoczynająca okres dwumiesięcznej przerwy jaką są wakacje – czas beztroski i odpoczynku.

Dodaj komentarz

Ponad dwa tygodnie temu ksiądz Edward Koperwas, emerytowany proboszcz parafii w Świętajnie, obchodził 50-lecie kapłaństwa. Jubileusz uczcił nietypowo, bo … wydaniem autobiografii. Ksiądz opisuje w niej swoje życie od dzieciństwa po dzień dzisiejszy.

Dodaj komentarz

Gmina Świętajno nie otrzyma 360 tys. zł dofinansowania do zrealizowanej w ubiegłym roku inwestycji wodno-kanalizacyjnej w Piasutnie i Powałczynie. Urząd Marszałkowski wypowiedział jej w tej sprawie umowę, bo nie wywiązała się z podstawowych obowiązków.

Dodaj komentarz

Dzieci uczęszczające na zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w Świętajnie miały ostatnio nie lada frajdę. Z okazji zbliżających się wakacji urządzono im biwak w … jego siedzibie.

Dodaj komentarz

Wykonane w ubiegłym roku inwestycje w gminie Świętajno przekroczyły 15% ogólnych dochodów. Były wójt Janusz Pabich za najważniejszą z nich uważa kontynuację budowy sali sportowej w Spychowie.

Dodaj komentarz

Już po raz szesnasty odbyła się spartakiada Klubów Honorowych Krwiodawców z powiatu szczycieńskiego. Tym razem miała ona miejsce w Świętajnie.

Dodaj komentarz

Utarło się, że młodzi ludzie nie robią nic poza siedzeniem przy komputerze. A jednak to nieprawda. Są przykłady, które warto propagować i naśladować. Tak było właśnie w Kolonii.

Dodaj komentarz

Fundacja „Kreolia – Kraina Kreatywności”z siedzibą w Jerutkach prowadzona przez Joannę Gawryszewską znalazła się w gronie laureatów XV edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces - przedsiębiorczość na obszarach wiejskich”. Wręczenie nagród miało miejsce w Pałacu Prezydenckim.

Dodaj komentarz