150 lat temu wybuchło powstanie styczniowe. W pomoc powstańcom bardzo zaangażowani byli mieszkańcy powiatu szczycieńskiego, szczególnie Rozóg i okolicznych wsi. Przede wszystkim szmuglowano broń i ukrywano powstańców. Na ziemi szczycieńskiej są też mogiły powstańców styczniowych.

Dodaj komentarz

Ołtarz kościoła katolickiego w Jedwabnie kryje w sobie niejedną tajemnicę.

Dodaj komentarz

Odkryte niedawno w Niemczech dokumenty rzucają nowe światło na budowę kościoła rzymskokatolickiego w Jedwabnie w latach 1929 – 1932. Gdyby nie wsparcie z głębi Niemiec, kościół prawdopodobnie by nie powstał.

Dodaj komentarz

Maj – miesiąc jedenastu polskich świąt. Świąt państwowych i kościelnych, splecionych razem nierozerwalnymi węzłami polskich dziejów.

Z majowym świętem związane są losy ks. Józefa Jarzębowskiego, twórcy muzeum przy Gimnazjum Księży Marianów na warszawskich Bielanach. Obecnie jego zbiory można oglądać w Licheniu.

Dodaj komentarz

Halina Biziuk zdobyła w Szklarskiej Porębie tytuł Mistrzyni Polski Pracowników Lasów Państwowych w Biegach Narciarskich.

Dodaj komentarz

Minęła właśnie 30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Mimo upływu lat wciąż nie milkną spory

i dyskusje wokół tego wydarzenia. Wśród tych, którzy na własnej skórze odczuli grozę tamtych grudniowych dni jest Szczepan Olbryś, jeden spośród jedenastu szczytnian internowanych przez komunistyczne władze.

Dodaj komentarz

W sierpniu tego roku mija 151. rocznica urodzin Bogumiła Labusza, zwanego Mazurskim Generałem, jednego z najbardziej oddanych i najwybitniejszych bojowników o polskość Mazur. Z tej okazji warto przypomnieć sobie tego zapomnianego bohatera, ktaóry całe niemal swoje życie poświęcił sprawie polskiej w Prusach Wschodnich. Nie jest to jednak sprawa prosta. O Bogumile Labuszu, mimo jego zaangażowanego życia, niewiele wiadomo, a jego biografia wciąż zawiera wiele białych plam, które powinny zostać wypełnione, by „czas nie zaćmił i niepamięć”.

Dodaj komentarz

W sierpniu tego roku mija 151. rocznica urodzin Bogumiła Labusza, zwanego Mazurskim Generałem, jednego z najbardziej oddanych i najwybitniejszych bojowników o polskość Mazur. Z tej okazji warto przypomnieć sobie tego zapomnianego bohatera, który całe niemal swoje życie poświęcił sprawie polskiej w Prusach Wschodnich. Nie jest to jednak sprawa prosta. O Bogumile Labuszu, mimo jego zaangażowanego życia, niewiele wiadomo, a jego biografia wciąż zawiera wiele białych plam, które powinny zostać wypełnione, by „czas nie zaćmił i niepamięć”.

Dodaj komentarz

Różnie bywało w historii polskiej floty handlowej z nazewnictwem statków morskich: nadawano im imiona bohaterów narodowych, monarchów, dedykowano miastom, regionom, szczytom i łańcuchom górskim, nosiły odwołania do profesji, tudzież zakładów (ze szczególnym naciskiem na kopalnie i huty…).

Wśród nich były trzy poświęcone Mazurom.

Dodaj komentarz

Gustaw Leyding junior nie ma w Szczytnie nawet swojej ulicy, choć jest bodajże najbardziej zasłużonym działaczem mazurskim wywodzącym się ze Szczytna, a praktycznie wszyscy mieszkańcy naszego powiatu do dzisiaj spotykają się z efektami jego pracy. Wiele miejscowości zawdzięcza bowiem Leydingowi pozostanie przy swoich starych mazurskich nazwach.

Dodaj komentarz

W naszym otoczeniu znajduje się mnóstwo skarbów z minionych lat. Wystarczy tylko dobrze się rozejrzeć i już zauważymy zabytkowy budynek, stare fotografie, gazety i inne przedmioty. Warto zachować takie rzeczy jako świadectwa historii.

Dodaj komentarz

Pierwszy powojenny starosta szczycieński Walter Późny w pamięci mieszkańców naszego powiatu zapisał się z dobrej strony. Jego postawa w tych trudnych latach zasługuje na uznanie. Wśród starostów powiatów mazurskich stanowił wyjątek. Nie tylko z tego powodu, że był rodowitym Mazurem, ale także ze sposobu sprawowania urzędu. Jako odmienne przykłady można wskazać dwóch ówczesnych starostów z sąsiedniej Nidzicy.

Dodaj komentarz

Jednym z najbardziej nieprzejednanych wrogów polskości na Mazurach był pastor Max Skowronnek z Trelkowa, brat znanych pisarzy niemieckich Fritza i Richarda Skowronnków. Z jego tezami polemizował nawet sam Michał Kajka.

Dodaj komentarz

W ostatnim „Roczniku Mazurskim” opublikowano szczegółowe wyniki plebiscytu z 11 lipca 1920 roku na terenie powiatów szczycieńskiego i nidzickiego.

Dodaj komentarz

Ukazał się nowy „Rocznik Mazurski”, a w nim kilka wartych lektury artykułów. Między innymi o „Das Ostpreussenblatt”, czyli o gazecie Ziomkostwa Prus Wschodnich.

Dodaj komentarz

Pokój toruński z 19 października 1466 roku, kończący wojnę trzynastoletnią pomiędzy Polską a Zakonem Krzyżackim, przyniósł istotne zmiany w Prusach. Wskutek jego postanowień ukształtowały się odrębne regiony Warmii oraz Mazur.

Dodaj komentarz

 

Dodaj komentarz

Obowiązkowe dostawy były prawdziwym utrapieniem dla polskiej wsi czasów realnego socjalizmu. Znakomicie ilustrują to dokumenty archiwalne z tego okresu dotyczące Jedwabna i okolic.

Dodaj komentarz

Przez długi czas okolice Szczytna stanowiły pas granicznej puszczy. Zorganizowana kolonizacja tych terenów zaczęła się dopiero wtedy, gdy Krzyżacy w 1379 roku zawarli z litewskim księciem Jagiełłą „dziwny pokój”.

Dodaj komentarz

2 lutego 1943 roku skapitulowały niemieckie wojska okrążone pod Stalingradem. Po tej bitwie losy II wojny światowej się odwróciły. W Niemczech z walkami pod Stalingradem związana jest znana historia o pewnym lekarzu, którego ojciec leczył ludzi w Jedwabnie.

Dodaj komentarz